Cena kursu
Cel szkolenia:
Przygotowanie do samodzielnego obsługiwania wózków jezdnych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butki gazowych w wózkach wyposażonych w to urządzenie.
Warunki stawiane kursantom:
Osoby powinny posiadać:
 • ukończone 18 lat
 • dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy
Tematyka zajęć:
 • Typy stosowanych wózków jezdnych
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu BHP
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Przygotowanie kursanta do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 • Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli
 • Omówienie instalacji gazowej w wózkach jezdnych
 • Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
 • Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kursanta

Szkolenie i egzamin odbywa się zgodnie z programem 2144/XII/2010 i B/896/XII/2010 wydanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr MGPiPS w Mysłowicach.

Zajęcia przeprowadzamy w Ośrodku Szkolenia Kierowców jak i u Pracodawcy. W przypadku przeprowadzenia szkolenia u pracodawcy, szkolenie połączone z instruktażem stanowiskowym zgodnie z Ustawą O dozorze technicznym.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia MEN w j.polskim i j. angielskim.