Cena kursu
Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych wiszących i masztowych.
Warunki stawiane kursantom:
Kandydat na operatora powinien mieć:
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych wiszących
    i masztowych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Czas trwania:
Program szkolenia przwiduje 35 godzin zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.*
Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:
II P Podesty ruchome:
  • wiszące
  • masztowe
  • stacjonarne
Egzamin:
Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej
i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

* W przypadku jednoczesnego szkolenia w zakresie podestów ruchomych wiszących i masztowych ilość godzin zwiękasza się o 2 dla zajęć teoretycznych-eksploatacja, oraz o 5 dla zajęć praktycznych.