Cena kursu
Cel szkolenia:
Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.
Warunki stawiane kursantom:
Kandydat na operatora powinien mieć:
  • ukończone 18 lat
  • stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Czas trwania:
Program szkolenia przwiduje 40 godzin zajęć w tym 10 godzin zajęć praktycznych.
Kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:
I P Podesty ruchome:
  • wolnobieżne
  • samojezdne montowane na pojeździe
  • przewoźne
Egzamin:
Po ukończeniu szkolenia kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z części teoretycznej
i praktycznej przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.