Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat.

Cena szkolenia:

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w zależności od daty wydania prawa jazdy:

Data szkolenia Data uzyskania prawa jazdy kat. C lub kat. C1 Data uzyskania prawa jazdy kat. D lub kat. D1
10 września 2009r. -- do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r. do dnia 31 grudnia 1980r. od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011r. od dnia 1 stycznia 1981r.
do dnia 31 grudnia 1995r.
od dnia 1 stycznia 1991r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
10 września 2012r. od dnia 1 stycznia 1996r.
do dnia 31 grudnia 2000r.
od dnia 1 stycznia 2001r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013r. od dnia 1 stycznia 2001r.
do dnia 31 grudnia 2005r.
od dnia 1 stycznia 2006r.
do dnia 10 września 2008r
10 września 2014r. od dnia 1 stycznia 2006r.
do dnia 10 września 2009r.
--

Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C i kat. D może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:
 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1i D1+E
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:
 1. 21 godzin zajęć - w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego z tematów:
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
 • Stosowanie przepisów;
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
 1. 14 godzin zajęć - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.( dwa tematy do wyboru z niżej przedstawionych:)
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym
 • Wizerunek firmy - obsługa klientów
 • Pierwsza pomoc
 • Ergonomia dla kierowców
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem
 • Krajowy przewóz drogowy
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunku
 • Przewóz drogowy zwierząt
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
 • Przewóz drogowy drewna
 • Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
 • Nienormatywne przewozy drogowe
Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa powyżej, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.