Dla Państwa wygody umieściliśmy na stronie formularz CV.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy w naszej firmie proszone są o jego dokładne wypełnienie (pola oznaczone * muszą zostać wypełnione).
Przed wypełnieniem formularza, prosimy o zapoznanie się z ofertą naszej firmy ...
dane osobowe:
imię i nazwisko: *

data i miejsce urodzenia: *

dokładny adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica): *

województwo: *

telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym): *

adres e-mail: *


wykształcenie: (okres nauki - nazwa szkoły / uczelni)*


dodatkowe kursy, szkolenia, umiejętności:


przebieg zatrudnienia: (okres - nazwa firmy - stanowisko, obowiązki)


zainteresowania:


oczekiwana wysokość zarobków:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 Poz.883)