Egzamin teoretyczny
Plac manewrowy
Komunikat dotyczący opłat i obiegu dokumentów
Informacja o nowych pojazdach egzaminacyjnych
Egzamin teoretyczny
Film prezentujący nową formułę egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Plac manewrowy WORD Poznań

Komunikat dotyczący opłat i obiegu dokumentów
1. Osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym jest mowa w art.134 ust.2 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011r. nr 30 poz.151 ze zm.) zamierzające po raz pierwszy zapisać się na egzamin po 18.01.2013r. przedkładają dokumenty  na zasadach obowiązujących do 18.01.2013r., tj. wniosek o wydanie prawa jazdy z wymaganymi dokumentami. Od tych osób nie wymaga się uzyskania profilu kandydata na kierowcę. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U.2013r. poz.78) nie stosuje się żadnych zwrotów. 

3. Od 19.01.2013r. obowiązują nowe stawki za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy. W związku z tym kandydat, który ma wyznaczony termin egzaminu po 18.01.2013r. jest zobowiązany dokonać dopłaty zgodnie z niżej wymienionymi stawkami. Całkowite rozliczenie należnych opłat spowoduje przesłanie dokumentów do właściwego wydziału komunikacji.

Kategoria Dotychczasowa cena Aktualna cena Różnica / dopłata

A,B,C,D,T teoria

22 30 8

A teoria i praktyka

162 210 48

B teoria i praktyka

134 170 36

C,D teoria i praktyka

182 230 48

B1,C1,D1,T teoria i praktyka

157 200 43

Pozwolenie teoria i praktyka

122 155 33

A praktyka

140 180 40

B praktyka

112 140 28

B1,C1,D1,T praktyka

135 170 35

C,D, B+E praktyka

160 200 40

C1+E,C+E,D1+E,D+E

195 245 50

Pozwolenie praktyka

100 125 25

Informacja o nowych pojazdach egzaminacyjnych
Po wznowieniu przeprowadzania egzaminów praktycznych kat. A, egzaminy przeprowadzane będą na następujących pojazdach:
Kat. AM - motorower Yamaha, motorower Junak 902;
Kat. A1 - motocykl Yamaha 125;
Kat. A2, A - motocykl Yamaha XJ6N.