PLAN CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NA TRANSPORT KRAJOWY I MIEDZYNARODOWY RZECZY I OSÓB
 1. Wprowadzenie/zajęcia organizacyjne - 1 h
 2. Podstawy transportu definicje - 1 h
 3. ADR + przewozy ponadgabarytowe - 1,5 h
 4. Międzynarodowe szlaki komunikacyjne/przejścia graniczne - 1 h
 5. Incoterms - 1 h
 6. Czas pracy kierowców/tachografy/wykresówki - 3 h
 7. Opłaty za czynności administracyjne - 1 h
 8. Transport zwierząt - 1 h
 9. Umowy/zobowiązania w obrocie gospodarczym - 1,5 h
 10. Prawo o ruchu drogowym - 4 h
 11. Konwencje - 2 h
 12. Ustawy wybrane zagadnienia - 1,5 h
 13. Bezpieczeostwo ruchu drogowego - 1,5 h
 14. Podatki - 1,5 h
 15. Ubezpieczenia - 1,5 h
 16. Marketing - 1,5 h
 17. Prawo pracy - 1,5 h
 18. Finanse i rachunkowośd/koszty ceny - 2 h
 19. Spółki - 1 h
 20. Zadania otwarte-czas pracy kierowców/rachunkowośd - 10 h
Razem 40 godzin
Godzina=60 minut
Zajęcia czysto teoretyczne 16 h
Dwiczeniowo/zadaniowe 24h