Ceny badań lekarskich dla osób z poza
OSK "PRAWKO"
  • Kat. A, B, B+E - 60 zł
  • Kat. C, D, C+E - 100 zł
  • instruktor nauki jazdy - 100 zł
  • kierowca zawodowy - 100 zł
Ceny badań psychologicznych dla osób z poza
OSK "PRAWKO"
  • instruktor nauki jazdy - 100 zł
  • kierowca zawodowy - 100 zł
badanie kompleksowe
  • (lekarskie i psychologiczne) - 180 zł