Cena kursu:
Kurs podstawowy
Kurs podstawowy + cysterny
Cysterny
Kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpieczych obejmuje:
 • - wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • - rodzaje zagrożeń,
 • - działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
 • - ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • - obowiązki kierowcy,
 • - czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
 • - postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
 • - środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
 • - zakazy ładowania razem,
 • - oznakowanie opakowań - sztuki przesyłki,
 • - informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • - informacje na temat ochrony środowiska.
Kurs ADR w zakresie przewozu towarów niebezpieczych w cysternach obejmuje:
 • - zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • - szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • - ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • - przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • - świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • - zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • - zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.
Warunki stawiane kursantom:
Warunkiem uczestnictwa na kursach jest ukończenie 21 lat,